نقد و بررسی کرم بی بی و سی سی

CC کرم مک

Prep + Prime CC Colour Correcting Loose

CC کرم لورآل

Visible Lift CC Cream

CC کرم کاورگرل

Queen Collection CC Cream

BB کرم نوت

ادونسد Advanced

BB کرم فلورمار

Flormar BB Cream

BB کرم نوکس

نوکس وایت Nuxe White
1 2 3 4