کرم های مرطوب کننده روز:

L’Oreal

Ideal Moisture Dry Skin Day Lotion SPF 25

Lancome

Bienfait Multi-Vital SPF 30 Lotion

Lancome

Bienfait Multi-Vital SPF 30 Cream
1 2 3 4 5