نقد و بررسی سرم اسکوربیک اسید و آلفا آربوتین دی اوردینری

(دیدگاه 13 کاربر)

The Ordinary- Ascorbic Acid 8% + Alpha Arbutin 2% review